Autem do Milána

Milán je jedním z nejvýznamnějších měst Itálie a láká turisty z celého světa. Pokud plánujete cestu do tohoto krásného města, je důležité si uvědomit, že Milán zavedl systém dvou emisních zón, které regulují provoz vozidel. Před cestou je však důležité se s tímto systém emisních zón seznám, abyste se vyhnuli pokutě. Aktuálně emisní zóny platí od pondělí do pátku 7.30-19:30. Bližší informace níže.

Emisní zóna - oblast B

Oblast B pokrývá většinu území města Milána a je určena pro osobní vozidla, která splňují určité emisní normy.  Zákaz vjezdu do této zóny platí pro vozidla, který nesplňují emisní normy.  Vjezd do této zóny není nijak zpoplatněn, není potřeba kupovat žádné ekologické známky nebo platit nějaký poplatek. Kontrola probíhá na okraji emisních zón pomocí systém kamer, kde je podle Vaší SPZ ověřeno, zda Vaše vozidlo splňuje podmínky vjezdu. V případě, že auto nesplňuje podmínky, bude na Vás po návratu domu čekat pokuta. Jelikož se každoročně tyto normy zpřísňují, tak nejjednodušší cestou, jak zjistit, zda Vaše vozidlo může bezpečně do emisní zóny je zkontrolovat Vaši SPZ na této adrese:

https://areab.atm.it/en-GB/Web/SearchClass

Emisní zóna - oblast C

Oblast C je oblast, která je kombinací nízkoemisní zóny a silničního mýta. Znamená to, že pro vjezd do této oblasti musí Vaše auto splňovat emisní normy a současně musíte pro vjezd do této oblasti zaplatit mýto.

https://cs.urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/italy-mainmenu-81/lombardia/132-countries/italy/lombardia-region/505-milano-area-c-low-emission-zone-charging-scheme#:~:text=Oblast%20Milan%20C%20je%20kombinovan%C3%A1,p%C5%99%C3%ADstup%20do%20oblasti%20C%20zdarma.

Odkazy pro další informace

Interaktivní mapa emisních zón včetně kamer: 

https://geoportale.comune.milano.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=bab7a4fea79f4e8bb0ab01e203168995

Tabulka s aktuální výší pokut a plánem postupného zpřísňování vjezdu v dalších letech

 

https://cs.urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/italy-mainmenu-81/lombardia/132-countries/italy/lombardia-region/505-milano-area-c-low-emission-zone-charging-scheme#:~:text=Oblast%20Milan%20C%20je%20kombinovan%C3%A1,p%C5%99%C3%ADstup%20do%20oblasti%20C%20zdarma.

https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/italy-mainmenu-81/milano-lez-area-b

Kontrola dle SPZ pro vjezd do zóny B

https://areab.atm.it/en-GB/Web/SearchClass

Jak se vyhnout pokutě

Pokud máte vozidlo, které nesplňuje podmínky vjezdu do zóny B je jedinou cestou zaparkovat mimo oblast B a C a využít sítě rozvinuté veřejné dopravy. Milán má velmi dobře rozvinutou síť MHD, která zahrnuje metra, tramvaje, vlaky a autobusy.

Doporučení

Z vlastní zkušenosti mohu doporučit využití garáží a parkovacích domů, kterých je po obvodu zóny C dostatek. Následně můžete pro dopravu do centra použít buď hromadnou dopravu nebo jít pěšky. Samozřejmě platí, že čím blíže centru budete, bude dražší i poplatek v parkovacích domech. Orientačně počítejte, že se cena v době vzniku tohoto článku pohybovala okolo 2,50EUR za hodinu parkování.